Wednesday, 13 June 2012

Laras sastera :Kepentingan dan cabaran Program Latihan khidmat Negara (PLKN)

Pengenalan : 
  * sebuah program baharu yang dilangsungkan oleh kerajaan Malaysia  mulai tahun 2004
 * kandungan perkhidmatan ini meliputi 30 % ala tentera dan 70% ala kemasyarakatan
 *selain sebuah program yang mampu mencorakkan kehidupan remaja dengan lebih sistematik dan teratur .

Isi -isi penting

kepentingan PLKN
 Dapat membina ketahanan mental dan fizikal yang kukuh dalam kalangan remaja  
 • aktiviti berkumpulan seperti berkhemah ,mendaki bukit ,dan latihan lasak ,menguatkan mental serta fizikal .
 • aktiviti yang terancang dapat membina semangat dan keyakinan dalam menghadapi cabaran hidup masa muda mereka 
Mengikis masalah sosial yang semakin meruncing 
 • Program khidmat negara dapat membantu mendisplinkan para peserta agar menjadi lebih bertanggungjawab dalam setiap aspek yang dilakukan .
 • Aktiviti berkumpulan membantu memupuk gaya hidup yang sihat dan mengisi masa lapang secara membina dan produktif 
Menzahirkan generasi muda yang bersatu padu 
 • Dengan adanya programm sebegini perpaduan dapat diwujudkan malahan persefahaman dan interaksi antara kaum dapat dilaksanakan dengan berkesan .
 • selain itu , sikap tolenrasi ,gotong royong dan bersemuafakat dapat disemaikan 
 • dapat mewujudkan integrasi dalam masyarakat berbilang kaum.
Cabaran 

Program ini melibatkan kos dan modal yang besar 
 • kerajaan terpaksa memperuntukkan modal yang besar untuk menganjurkan segala aktiviti dan latihan 
 • kemudahan infrastuktur haruslah disediakan segera agar perkhidmatan kerahan ini dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan .
kerjasama masyarakat diperlukan untuk menjayakan program baharu ini 
 • masyarakat harus peka dan memahami hasrat murni program ini
 • program ini memerlukan sokongan ibu bapa dan juga rakyat Malaysia 
 Kesimpulan
program ini amat penting dalam menjauhi generasi muda daripada pelbagai masalah sosial
program ini harus mendapat sokongan yang menyeluruh daripada semua pihak


                                                                                                                                 nij/ 13/06/12

No comments:

Post a Comment